BABAFORGÓ / ÎNVÎRITOR PǍPUªI

Jucãria este destinatã copiilor pînã la 4 ani!
Preþul : 300 Ft / persoanã
DODGEM / MAªINUÞE

Maºinuþele pot fi folosite de la vîrsta de 6 ani,
inre 6-10 ani numai sub supraveghera adulþilor!
Intro maºinuþã pot urca 2 persoane.
Preþul: 600 Ft/ maºinuþã
DZSUNGELFORGÓ / ÎNVÎRITOR DJUNGLǍ

Jucãria este destinatã copiilor pînã la 6 ani!
Preþul: 300 Ft/persoanã
ELVARÁZSOLT KASTÉLY ÉS FORGÓHORDÓ / CASTELUL VRǍJIT ªI BUTOIUL ROTITOR

Castelul vrãjit si butoiul rotitor poate fi folosit fãrã restricþie de vîrstã,
copii sub 6 ani numai cu supravegherea adulþilor.
Preþul : 400 Ft/persoanã
FÖLDKÖRÜLI PÁLYA / ÎN JURUL PLANETEI

Jucãria în jurul planetei se poate folosi numai de la vîrsta de 10 ani,
 intre virstele de 10-14 ani numai cu supravegherea adulþilor!
Preþul: 400 Ft/persoanã
GYERMEKKANYARGÓ / ÎNVÎRTITOR ELIPTIC

Jocul este destinat copiilor intre 6-14 ani!
copii sub 6 ani numai cu supravegherea adulþilor!
Preþul: 300 Ft/ persoanã
GYERMEKVASÚT / TRENULEÞ

Trenuleþul poate fi folosit fãrã restricþie de virstã!
Copii sub 6 ani numai cu supravegherea adulþilor!
Preþul: 400 Ft/persoanã
Pînã la vîrsta de 3 ani este gratuitã
HAJÓSINAS / BARCAGIU

Barcagiul este destinat copiilor intre 3-10 ani!
Preþul: 300 Ft/persoanã
HATTYÚFORGÓ / ÎNVÎRTITOR CU LEBEDE

Lebedele se pot folosi fãrã restricþie de vîrstã,
pînã la vîrsta de 10 ani numai cu supravegherea adulþilor!
Preþul: 400 Ft/persoanã
KACSAVONAT / TRENULEÞUL DE RǍÞUªCǍ

Trenuleþul de rãþuºcã este destinat copiilor pînã la 12 ani,
copii sub 3 ani numai cu supravegherea adulþilor!
Preþul: 400 Ft/persoanã
KUKAC HULLÁMVASÚT / OMIDA PE VALURI

Omida poate fi folositã numai de la vîrsta de 6 ani care au inalþimea de cel puþin 120 cm!
copii intre vîrstele de 6-12 ani numai cu supravegherea adulþilor!
Preþul: 500 Ft/persoanã
 LOVASFORGÓ / ÎNVÎRTITOR CU CALEAªCǍ ªI CAI

Jocul poate fi folosit fãrã restricþie de vîrstã!
sub 6 ani numai cu supravegherea adulþilor!
Preþul: 400 Ft/persoanã
Pînã la vîrsta de 3 ani este gratuitã
MEGLEPETÉS / SURPRIZA

jocul este destinat persoanelor peste 14 ani!
Preþul: 400 Ft/persoanã
NOSZTALGIA KOCSI / MAªINUÞE OLTAIN

Maºinuþele pot fi folosite fãrã restricþie de vîrstã!
Copii pînã la 4 ani ºi 105 cm numai cu supravegherea adulþilor!
Intro maºinuþã pot urca doi copii ºi doi adulþi.
Preþul: 600 Ft/maºinuþã
ÓRIÁSKERÉK / ROATA URIAªǍ

Jocul poate fi folosit fãrã restricþie de vîrstã!
Pînã la vîrsta de10 ani numai cu supravegherea adulþilor!
Preþul: 400 Ft/persoanã
Pînã la vîrsta de 3 ani este gratuitã
 
REPÜLÕ CSÉSZEALJ / FARFURIA ZBURǍTOARE (UFO)

Farfuria zburãtoare este destinatã persoanelor de la vîrsta de 3 ani,
 Copii intre 3-10 ani numai cu supravegherea adulþilor!
Preþul: 400 Ft/persoanã
REPÜLÕS FORGÓ / ÎNVÎRTITOR  AVIATOR

Este destinatã vizitarorilor de la 4 ani,
Pînã la vîrsta de10 ani numai cu supravegherea adulþilor!
Întrun vehicol pot urca doua persoane.
Sarcins maximã pe vehicol 100 kg
Preþul: 400 Ft/vehicol


Oroszlán